Tài liệu kỹ thuật

Tổng hợp tài liệu kỹ thuật lưu ý triển khai và hướng dẫn sử dụng Nhà thông minh

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Ngày đăng: 31/07/2020 - Lượt xem : 362

TỔNG HƠP TÀI LIỆU LƯU Ý TRIỂN KHAI VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT
1. Tài liệu lưu ý triển khai smarthome: Chiếu sáng, rèm tự động, động cơ cửa tự động,...
2. Tài liệu kiểm tra cửa đủ điều kiện lắp khóa điện tử
3. Tổng hợp tài liệu kỹ thuật smarthome Lumi

Hỗ trợ trực tuyến


 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  0904.510.362

 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  0904.510.362

 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  0904.510.362

 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  0904.510.362

 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  0904.510.362

 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  0904.510.362